Eco Media Center

2 0 You must be logged in to vote
Prirodno dobro Veliko Ratno ostrvo
Image taken: 2012
Location: Serbia
Uploaded by: anonymous
Prirodno dobro „Veliko ratno ostrvo“, zaštićeno 2005. godine sastoji se od dve rečne ade Velikog (210,66 ha) i Malog ratnog ostrva (0,72 ha).
Na celokupnom području dominantna je asocijacija bele vrbe, u okviru koje su izdvojene pojedine subasocijacije, što redstavlja pionirsku vegetaciju u neposrednoj blizini vode, uslovljenu stalnim vlaženjem. Očuvana su i velika stabla crne topole, jasena i gloga.
U mnogim delovima se zapaža dominacija sastojina Amorpha fruticosae odnosno bagremca, koji gradi neprohodne šibljake. Na nekim delovima ostrva postoji osiromašeni sprat zeljastih biljaka.
Barska vegetacija se javlja u dvema depresijama-Veliki i Mali Galijaš,i gradi takozvane „podvodne livade“. Prisutni su i retki primerci belog lokvanja (Nymphaea alba) koji su zaštićena prirodna retkost.
Fauna ostrva, ako izuzmemo ornitofaunu, nije bogata drugim vrstama.
Na Velikom ratnom ostrvu i vodama koje ga okružuju od 1990. godine zabeleženo 163 vrste ptica. Na ostrvu se gnezdi 66 vrsta od kojih su 43 stanarice, a 23 selice. Od ukupnog broja zabeleženih vrsta ptica, samo 6 vrsta nemaju status međunarodno značajnih. Oko stotinak vrsta su proglašene za prirodne retkosti Srbije, a nešto manje je zaštićeno trajnom zabranom lova u Srbiji. Zabeleeno je i prisustvo nekoliko vrsta ptica koje u našoj zemlji imaju status iščezlih i kritično ugroženih.
Zbog svih navedenih karakteristika, prirodno dobro „Veliko ratno ostrvo“ zaštićeno je kao predeo izuzetnih odlika, radi očuvanja živopisnih pejzažnih obeležja i nenarušenih primarnih predeonih vrednosti od izuzetnog značaja za očuvanje staništa prirodnih retkosti, retkih i ugroženih ptica močvarica i radi zaštite reprezentativne morfološke i geološke tvorevine-rečnog ostrva nastalog na ušću Save u Dunav, koje ima kulturno-istorijski i rekreativni značaj za Beograd.
Izvor: JKP Zelenilo Beograd.
Fotografija: Veliki Galijaš, Veliko Ratno ostrvo.
Foto: Slavko Kostić

COMMENTS:
You must be logged in to post comments
Geo location
YouTube
Similar results
Send your image
News source

You can report incidents such as pollution to water or land, damage or danger to the natural environment, animals in distress or dead animals, poaching or illegal fishing, dumping of hazardous waste or large amounts of industrial waste, incidents at waste sites such as landfill, transfer station etc., industry causing noise, air, water and land pollution, illegal dumping of solid and liquid wastes (including soil), contaminated sites, roadside litter. You can also report environmentally friendly sites such as eco resorts, eco retreats, green hotels, ecolodges and environmentally friendly accommodation and eco resources along with nature and wildlife photos.
©2011 Eco Media Center
contact